В терапевтичния процес, аз и ти, строим заедно твоята лодка, която да плава с попътен вятър в платната, да устоява на бурите и да достига нови територии.

Какво за мен е психотерапията?

Да съм психотерапевт означава да създам това пространство, в което клиента да се усеща приет и разбран, такъв какъвто е, със съвършенствата и недостатъците си, с положителното и отрицателното в себе си. Това е мястото, в което той може да свали маската си, без да се усеща застрашен, критикуван или отхвърлен. Светът непрестанно ни обяснява как да бъдем идеални, как да правим повече, как да искаме повече, колко е важно да имаме, да се стремим, да знаем, да притежаваме, да  можем. Но никой не ни казва как да бъдем себе си и не поощрява да покажем същността си. Прочети още 

„Всеки човек има в себе си неизчерпаеми ресурси и способ­ност да разбира себе си, да променя виждането за себе си, своите нагласи и поведение – и тези ресурси могат да се реа­лизират само при условие, че съществува определен климат за това.”(Rogers С., 2005).